Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

COMPLIANCE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

O εξειδικευμένος στο φαρμακευτικό δίκαιο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου, είναι συγγραφέας του βιβλίου, Προώθηση Φαρμάκων, Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση που έχει εκδοθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Ως εκ τούτου είναι ο πλέον εξειδικευμένος δικηγόρος στην Ελλάδα σε θέματα compliance που αφορούν εταιρίες φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχοντας παράσχει τις υπηρεσίες του ως Compliance Officer επί 20 έτη σε γνωστή πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία.

Η εταιρική συμμόρφωση – COMPLIANCE – αφορά τον σεβασμό όλων των νόμων που διέπουν την λειτουργία μίας εταιρίας καθώς και όλων των εθελοντικών κανονισμών αυτοσυμμόρφωσης στους οποίους προσχωρεί μία εταιρία.

Κάθε πρόγραμμα compliance φαρμακευτικής εταιρίας οφείλει να επικεντρώνεται στη προώθηση των προϊόντων της και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η νομική και ηθική συμμόρφωση της εταιρίας κατά την προώθηση των φαρμάκων της.

Φυσικά και στην φαρμακοβιομηχανία έχουν υπάρξει περιπτώσεις παραβιάσεων στις οποίες συνήθως δίνεται εκτενής δημοσιότητα επειδή τα προϊόντα δεν είναι απλά καταναλωτικά αλλά έχουν να κάνουν με την υγεία των πολιτών οπότε το ενδιαφέρον του κοινού είναι υψηλότερο. Στις ΗΠΑ έρευνες διαπίστωσαν 239 συμβιβασμούς φαρμακευτικών εταιριών, αξίας 30,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πληρωμές. Αυτοί οι συμβιβασμοί αφορούσαν 205 αστικούς συμβιβασμούς, 7 ποινικούς συμβιβασμούς και 27 συμβιβασμούς που είχαν τόσο αστική όσο και ποινική άποψη. Αυτή η ύπαρξη παραβιάσεων αναδεικνύει την χρησιμότητα των προγραμμάτων συμμόρφωσης. Στον χρηματοοικονομικό κλάδο η θέση του Compliance Officer – τουλάχιστον στις ΗΠΑ – θεωρείται πλέον εξίσου κρίσιμη με τη θέση των trades, των τραπεζιτών και των αναλυτών και πιστεύουμε ότι το ίδιο σημαντική γίνεται σιγά – σιγά και η θέση του Compliance Officer στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα compliance όχι μόνο προλαμβάνουν και μειώνουν την παραβατικότητα αλλά επιτρέπουν και την ανακάλυψή της και τιμωρία της. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι οι ίδιες οι φαρμακευτικές εταιρίες προωθούν την εφαρμογή τους.

Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας έχει από νωρίς αναπτύξει την δικιά του στρατηγική προκειμένου να καθιδρύσει μια διάφανη σχέση μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας, του Κράτους και των ασθενών. Η υιοθέτηση Κωδίκων δεοντολογίας είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφέρουμε παρακάτω τις λειτουργίες των προγραμμάτων compliance:

 

A/ Αποφυγή παραβιάσεων του νόμου και των προβλεπόμενων κυρώσεων και ευθυνών

 

B/ Μετριασμός των επιπτώσεων σε περίπτωση παραβίασης

 

Γ/ Προστασία της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης

 

Πρέπει να τονισθεί ότι το compliance συνιστά και νομική υποχρέωση της Διοίκησης της κάθε εταιρίας καθώς ευθύνη για τις τυχόν παραβιάσεις του νόμου από τα νομικά πρόσωπα έχει όχι μόνο το ίδιο το νομικό πρόσωπο αλλά και οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ανάλογα με τη νομική μορφή που έχει. Η ευθύνη αυτή είναι έναντι των τρίτων αλλά και των μετόχων του νομικού προσώπου και έχει διοικητική, αστική και πολλές φορές ποινική φύση.

Η σύννομη λειτουργία της εταιρίας είναι υποχρέωση και ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο έναντι των τρίτων όσο έναντι και της ίδιας της εταιρίας. Η υποχρέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να δρουν νόμιμα δεν εξαντλείται στο να μην προβαίνουν τα ίδια σε παράνομες ενέργειες. Εφόσον έχουν και καθήκον άσκησης εποπτείας η ευθύνη τους αφορά και παράνομες ενέργειες άλλων οργάνων της εταιρίας εκτός αν αποδείξουν ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατέβαλαν την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες.

Οι δικηγόροι μας με την μεγάλη εμπειρία τους σε θέματα compliance φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορούν να αναλάβουν την υποστήριξη της εταιρίας σας σε θέματα compliance με τις εξής υπηρεσίες:

 

1/ δημιουργία πλήρους προγράμματος και μηχανισμού compliance

 

2/ Υποστήριξη του Compliance Officer της εταιρίας σας.

 

3/ σύνταξη ή προσαρμογή πολιτικών προώθησης των προϊόντων σας με σύννομο και δεοντολογικό τρόπο.

 

4/ σύνταξη ή προσαρμογή πολιτικών συμμόρφωσης για όλα τα θέματα που αφορούν την εταιρία.

 

5/ εκπαίδευση του προσωπικού και του management σε θέματα compliance.

 

6/ διενέργεια εσωτερικών ελέγχων ( audits ) σε θέματα compliance, με απόλυτη εχεμύθεια.

 

7/ διενέργεια αναλύσεων ρίσκου ( risk analysis assessments ) για την λειτουργία της εταιρίας σας στους τομείς που σας ενδιαφέρουν, όπως προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, προστασία προσωπικών δεδομένων, θέματα ισότητας και discrimination και άλλους τομείς.

 

8/ διενέργεια εκπαιδευτικών εκδηλώσεων στην εταιρία για θέματα compliance.

 

9/ δημιουργία whistleblowing system για την συλλογή και εξιχνίαση καταγγελιών κατά της εταιρίας ή του προσωπικού της.

 

Για οτιδήποτε θέμα σχετικό με το compliance της εταιρίας μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.