Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

CO-PROMOTION & CO-MARKETING ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Πολλές φορές οι εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν από κοινού το φάρμακο που έχει αναπτύξει μία από αυτές. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ένα φάρμακο έχει δυνατότητες για μεγάλες πωλήσεις και μία εταιρία δεν μπορεί να αφιερώσει σε αυτό τις απαιτούμενες δυνάμεις ή δεν έχει εμπειρία σε αυτόν το τομέα ή σε ορισμένες χώρες. Σε αυτή την περίπτωση συνεργάζεται με μία άλλη εταιρία για να συνπροωθήσουν το φάρμακο. Πρόκειται δηλαδή για κοινό marketing δύο εταιριών για το ίδιο φαρμακευτικό προϊόν. Η συνεργασία αυτή συναντάται με δύο μορφές: την μορφή του co-marketing και την μορφή του co-promotion.

Στην περίπτωση του comarketing δύο εταιρίες προωθούν το ίδιο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα αλλά με διαφορετικό όνομα – σήμα η κάθε μία και έτσι βρίσκονται σε ευθύ ανταγωνισμό μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση κάθε εταιρία έχει πλήρη έλεγχο της διάθεσης του φαρμάκου, της λήψης τιμής για αυτό και της προώθησης του προϊόντος. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει μοίρασμα των κερδών από τις πωλήσεις και οι εταιρίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Στην περίπτωση του copromotion, δύο εταιρίες προωθούν το ίδιο προϊόν με το ίδιο όνομα, την ίδια τιμή και την ίδια στρατηγική μάρκετινγκ. Συνήθως η μία εταιρία είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός και ιδιοκτήτης του φαρμάκου και στην άλλη εταιρία χορηγείται μέσω της σύμβασης μία άδεια να το προωθεί.  Σε αυτή την μορφή co-promotion οι εταιρίες δεν είναι ανταγωνιστές σε αυτό το προϊόν αλλά και οι δύο αποσκοπούν στην μεγιστοποίηση των πωλήσεων του ίδιου προϊόντος.

Για λόγους όμως τόσο νομικούς όσο και εμπορικούς αν οι εταιρίες που συνεργάζονται μεταξύ τους στο συνπροωθούμενο φάρμακο έχουν άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα θα πρέπει οι ιατρικοί επισκέπτες που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του συνπροωθούμενου φαρμάκου να είναι διαφορετικοί από αυτούς που προωθούν τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η συν-προώθηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος επιτρέπεται από το άρθρο 130 της ΥΑ 32221/2013 που θέτει και τους όρους συνεργασίας των δύο εταιριών. Με την ΥΑ Αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 50510 (ΦΕΚ Β 1478 6.6.2014) τέθηκαν αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συνεργασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε αυτές τις συμβάσεις από πλευράς θεμάτων ανταγωνισμού και compliance.

Η σύνταξη συμβάσεων co-marketing ή co-promotion απαιτεί εξειδικευμένες νομικές γνώσεις και εμπειρία στο φαρμακευτικό δίκαιο. Οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής μας δικηγόρος στον Άρειο Πάγο Στέφανος Οικονόμου έχουν συντάξει πολλές συμβάσεις co-marketing και co-promotion λόγω της ενασχόλησης τους επί άνω των 20 ετών με θέματα φαρμακευτικού δικαίου.

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου είναι συγγραφέας του εξειδικευμένου βιβλίου, Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων που εκδόθηκε πρόσφατα από τη Νομική Βιβλιοθήκη καθώς και συγγραφέας πολλών εξειδικευμένων άρθρων για  φαρμακευτικά θέματα.

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.