Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η δικηγορική μας εταιρία συνεργάζεται πλέον των 20 ετών με φαρμακευτικές εταιρίες, χονδρέμπορους φαρμάκων, εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπληρωμάτων διατροφής, νοσοκομεία και γενικά με επιχειρήσεις του κλάδου υγείας.

Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην διαπραγμάτευση και σύνταξη  συμβάσεων που αφορούν φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής και παρεμφερή είδη. Τέτοιες συμβάσεις αφορούν την παραγωγή, την εμπορία, το marketing, comarketing, copromotion και γενικά την διαφήμιση και προώθηση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών υγείας, κλινικές μελέτες, χορηγία επιστημονικών εκδηλώσεων, συνεργασία νοσοκομείων με φαρμακευτικές εταιρίες, χορηγίες κλπ.

Λόγω του πολύπλοκου νομοθετικού πλαισίου και των κανόνων δεοντολογίας που απορρέουν από διάφορους δεοντολογικούς κώδικες, οι συμβάσεις αυτές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους δικηγόρους με εμπειρία και γνώση σε θέματα φαρμακευτικού δικαίου.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου είναι συγγραφέας του βιβλίου Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων και έχει συνεργαστεί επί 20 χρόνια με μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Wind, η φαρμακευτική εταιρία Boehringer Ingelheim, ο όμιλος εταιριών Βλάση Σταθοκωστόπουλου.

Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών ασχολήθηκε με την διαπραγμάτευση και σύνταξη πολυάριθμων εμπορικών συμβάσεων από τις πιο απλές έως τις πιο περίπλοκες πολλές φορές με αντικείμενο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Έχει εκπροσωπήσει δικαστικά τις ως άνω εταιρίες αλλά και δεκάδες άλλες μικρές και μεγάλες σε διαφορές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση μίας εμπορικής σύμβασης είτε αυτές αφορούσαν την πληρωμή οφειλομένων, είτε την παραβίαση κάποιου όρου τους είτε την καταγγελία αυτών και την αναζήτηση αποζημίωσης.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου με τις σπουδές του στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο έχει και αυτός εξειδίκευση στις εμπορικές συμβάσεις και κυρίως στις συμβάσεις της φαρμακευτικής αγοράς και των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το δίκαιο των συμβάσεων διέπεται από ορισμένες βασικές αρχές με σημαντικότερες την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και την αρχή του ατύπου των συμβάσεων.

Όμως ο τομέας της φαρμακοβιομηχανίας και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, είναι ένας τομέας στον οποίο το Κράτος επιβάλλει πολλές ρυθμίσεις για προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος ιδίως στις χώρες όπως η Ελλάδα που τα φάρμακα αποζημιώνονται από το Κράτος. Αλλά και οι ίδιες οι φαρμακοβιομηχανίες προβαίνουν σε αυτορρύθμιση σε πολλές περιπτώσεις εκδίδοντας Κώδικες Δεοντολογίας που δεν έχουν μεν νομική ισχύ αλλά οι φαρμακευτικές εταιρίες αυτοδεσμεύονται να τους σέβονται.

Οι ρυθμίσεις αυτές είτε συνιστούν νομική επιταγή είτε συνιστούν εθελοντική συμμόρφωση κάμπτουν πολλές φορές τις προαναφερόμενες αρχές εισάγοντας εξαιρέσεις σε αυτές.

Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί:

συμβασΕΙΣ Διανομήσ φαρμακων (DISTRIBUTION AGREEMENT)

Μερικές φορές ονομάζουμε σύμβαση διανομής την σύμβαση με την οποία μία εταιρία αναθέτει σε μία άλλη εταιρία την φυσική διανομή των φαρμάκων της δηλαδή την παραλαβή των φαρμάκων και την μεταφορά και παράδοση στον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση της φυσικής διανομής, ο διανομέας αναλαμβάνει απλώς την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των φαρμάκων.

Στην σύμβαση εμπορικής διανομής ο διανομέας αναλαμβάνει επιπροσθέτως και την προώθηση των φαρμάκων που τα αγοράζει από την Φαρμακευτική Εταιρία για να τα μεταπουλήσει.

Σε αυτές τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται όροι για την καταλληλότητα του διανομέα και την εμπειρία του, αναλυτική περιγραφή του έργου του διανομέα, για την καταγγελία της σύμβασης, για τον καθορισμό των γεωγραφικών περιοχών της παράδοσης των φαρμάκων, τις ευθύνες του Διανομέα, τον χρόνο παράδοσης, την διαδικασία είσπραξης του αντίτιμου,  τις συνθήκες μεταφοράς, την διαδικασία επιστροφής προϊόντων, την τιμολόγηση και την διασφάλιση ποιότητας και γενικά θα πρέπει να περιγράφεται όλο το έργο του διανομέα όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά.

Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής φαρμάκων. Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής στον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό τομέα, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, σε παροχή καταναλωτικών αγαθών, διαφόρων υπηρεσιών, τεχνικού εξοπλισμού, εστίασης καθώς και πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Συμβάσεις toll manufacturing, co-marketing και co-promotion για φάρμακα.

Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν οι συμβάσεις παραγωγής φαρμάκων εφόσον πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το αυστηρό σχετικό ευρωπαϊκό και ελληνική νομοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή φαρμάκων.

Για συμβάσεις συνπροώθησης φαρμάκων μπορείτε να δείτε το ξεχωριστό άρθρο του ιστότοπού μας.

Είτε επιθυμείτε την σύνταξη ή έλεγχο μίας σύμβασης που αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες υγείας, οι δικηγόροι μας είναι εδώ για να σας υποστηρίξουν.