Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η συνεργασία των επιστημόνων υγείας, ιδιαίτερα δε των ιατρών με τις φαρμακευτικές εταιρίες και τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Οι φαρμακευτικές εταιρίες πολλές φορές απασχολούν επιστήμονες υγείας ως υπαλλήλους σε θέσεις στελεχών του ιατρικού τμήματος και το τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων. Συνηθισμένη είναι επίσης και η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από τους ιατρούς όπως για την εκπαίδευση του προσωπικού, για την παροχή επιστημονικών συμβουλών για την διενέργεια ομιλιών και παρουσιάσεων σε επιστημονικές εκδηλώσεις, για την διενέργεια ιατρικών και επιστημονικών μελετών και κλινικών δοκιμών ακόμα και για την συμμετοχή τους σε έρευνες αγοράς.

Μεγάλης σημασίας είναι και η συμμετοχή ιατρών στις συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων, ( στην διεθνή ορολογία advisory boards ) και στα investigators meetings. Ως συμβουλευτικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων θεωρούνται συναντήσεις που διοργανώνονται µε ένα μικρό αριθμό γιατρών προκειμένου αυτοί να γνωμοδοτήσουν σε επιστημονικά θέματα (advisory boards), να ενημερωθούν για νεότερα δεδομένα ή και να συνεισφέρουν µε την αναγνωρισμένη εμπειρία τους επί επιστημονικών θεμάτων, επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων, δηλαδή νόσους και θεραπευτικές προσεγγίσεις, κλπ. Συνήθως ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 5 έως 15 άτομα και γίνονται πέραν της μίας συνάντησης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Οι συναντήσεις αυτές μπορούν να γίνονται είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε με χρήση των νέων τεχνολογιών μέσω του WEB ή τηλεφωνικής συνάντησης. Για να μην θεωρηθούν ως προωθητικές ενέργειες, αυτά οι συναντήσεις πρέπει να διοργανώνονται από το ιατρικό τμήμα της φαρμακευτικής επιχείρησης.

Οι συναντήσεις που διοργανώνονται µε ένα μικρό αριθμό γιατρών προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν για νεότερα δεδομένα σχετικά µε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετέχουν ως ερευνητές ονομάζονται investigator meetings και διοργανώνονται από το ιατρικό τμήμα μιας επιχείρησης.

Άλλη κατηγορία συνεργασίας με επαγγελματίες υγείας είναι οι διοργάνωση Αυτόνομων Συναντήσεων (Stand Alone Meetings στην διεθνή ορολογία )  ή Συναντήσεων Ανταλλαγής Επιστημονικών Πληροφοριών ( Scientific Exchange Meetings στην διεθνή ορολογία). Τα Stand Alone Meetings συνήθως διοργανώνονται από το ιατρικό τμήμα της φαρμακευτικής εταιρίας με την πρόσκληση μίας μεγάλης ομάδας ειδικών επαγγελματιών υγείας που μπορεί να φθάνει και τα 200 άτομα, όταν γίνεται σε μεγάλες χώρες και έχει σκοπό να γίνει ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας για τις εξελίξεις και προόδους της κλινικής έρευνας ή της κλινικής πρακτικής.

Η συνεργασία μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας και επιστημόνων υγείας δεν γίνεται πάντοτε μέσα σε επαγγελματικές αίθουσες. Πολλές φορές παρίσταται η ανάγκη να συζητηθούν επιστημονικά θέματα και να ανταλλαχθούν απόψεις πιο ανεπίσημα στα πλαίσια ενός γεύματος εργασίας όπως γίνεται και σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου. Ο Κώδικας του ΣΦΕΕ προβλέπει ρητά ότι επιτρέπεται η οργάνωση γευμάτων εργασίας εκτός του πλαισίου των επιστημονικών εκδηλώσεων εφόσον όμως ο χώρος είναι κατάλληλος για τον σκοπό της συνάντησης και το κόστος ανά γεύμα και ανά άτομο δεν μπορεί να ξεπερνά ημερησίως τα 70 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για να θεωρηθούν αυτά τα γεύματα ως εργασίας και όχι κοινωνικής σκοπιμότητας θα πρέπει η φαρμακευτική εταιρία να προσκαλεί τους επιστήμονες υγείας βάσει συγκεκριμένης ατζέντας θεμάτων, σχετικής με την ειδικότητα των ιατρών και ο αριθμός των ιατρών που συμμετέχουν να είναι εύλογος ενδεικτικά όχι πάνω από οκτώ (8) ώστε να είναι δυνατή η επιστημονική συζήτηση και να υπερτερεί ο επιστημονικός σκοπός του κοινωνικού.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου και γενικά η δικηγορική μας εταιρίας με την εξειδίκευσή της στο φαρμακευτικό δίκαιο, μπορεί να αναλάβει την σύνταξη ή τον έλεγχο συμβάσεων συνεργασίας με επιστήμονες υγείας ώστε να επιδιώκεται ο σκοπός της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.