Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΙΑΤΡΟΥ

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει την εκπροσώπηση πολλών ιατρών του ΕΣΥ που έχουν κατηγορηθεί για δωροδοκία για να διενεργήσουν κάποια ιατρική πράξη συνήθως εγχείριση σε δημόσιο νοσοκομείο. Ήδη δε έχει αναλάβει την υπεράσπιση και ιατρών που έχουν εμπλακεί στο επονομαζόμενο σκάνδαλο Novartis. Οι ιατροί αυτοί που η Εισαγγελία έχει εμπλέξει στην υπόθεση Novartis αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργηματική παθητική δωροληψία και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η υπόθεση Novartis βρίσκεται εν εξελίξει με τις οικονομικές ελεγκτικές υπηρεσίες να ελέγχουν τα οικονομικά 4.000 ιατρών που συνταγογραφούσαν μεταξύ άλλων σε ασθενείς φάρμακα της εταιρείας Novartis.

Είναι πολύ σημαντικό ο δικηγόρος – ποινικολόγος που θα αναλάβει την υπόθεση να γνωρίζει αφενός μεν ποινικό δίκαιο αφετέρου δε ιατρικό και φαρμακευτικό δίκαιο, διότι οι κατηγορίες για την υπόθεση Novartis είναι πολύ σοβαρές και επισείουν βαρύτατες ποινές. Ο συνδυασμός των μεταπτυχιακών σπουδών του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου στο ποινικό δίκαιο και η μεγάλη του εμπειρία ως ποινικολόγος με την επί 21 έτη εμπειρία του σε θέματα φαρμακευτικών εταιρειών ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim Ελλάς ΑΕ τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο δικηγόρο για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση των ιατρών στην υπόθεση Novartis. Μάλιστα ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου είναι ο μόνος δικηγόρος που έχει γράψει και δημοσιεύσει βιβλίο για τα θέματα της προώθησης φαρμάκων και τη καθόλα νόμιμη συνεργασία των ιατρών με την φαρμακευτική βιομηχανία στα πλαίσια καθόλα νόμιμων κλινικών μελετών, συγγραφής πρωτοκόλλων και γενικά συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις. Το βιβλίο του δικηγόρου Στέφανου Οικονόμου τιτλοφορείται «ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.

Η παθητική δωροδοκία προβλέπεται από το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι ο υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν μάλιστα η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες.

Από την άλλη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) συνιστά σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 2 του Ν. 4557/2018 η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, την προέλευση, τη διάθεση, τη διακίνηση ή τη χρήση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή βρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοια δραστηριότητα. Ο υπαίτιος πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και με χρηματική ποινή από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και οι ποινές αυξάνονται ανάλογα με τα ποσά που νομιμοποιήθηκαν.

Η δικαιοσύνη ερευνά στην υπόθεση Novartis κατά πόσο υπάρχουν επαγγελματίες ιατροί κυρίως του ΕΣΥ οι οποίοι να έχουν καταπεισθεί έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ώστε να συνταγογραφούν φάρμακα της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis έναντι άλλων φαρμακευτικών εταιρειών. Μάλιστα γίνεται έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιατρών προκειμένου να διευκρινιστεί αν πράγματι έλαβαν τραπεζικά εμβάσματα από την εταιρεία Novartis και αν αυτά ήταν η νόμιμη αμοιβή τους στο πλαίσιο επιστημονικών προγραμμάτων και κλινικών μελετών ή αν συνιστούσαν δωροδοκίες για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή υπερσυνταγογράφηση.

Αν αντιμετωπίζετε τέτοιο θέμα, μην διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον ποινικολόγο και ειδικό σε θέματα ιατρικού και φαρμακευτικού δικαίου, Στέφανο Οικονόμου.