Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η φαρμακευτική βιομηχανία έχει υιοθετήσει κώδικες δεοντολογίας οι οποίοι την αυτοδεσμεύουν ακόμα και σε χώρες που η νομοθεσία δεν θέτει ή θέτει ανεπαρκείς περιορισμούς και ελέγχους στην διαφήμιση φαρμάκων.

Τα δεοντολογικά κείμενα ονομάζονται συνήθως Κώδικες Συμπεριφοράς ( Code of Conduct ) ή Κώδικες Πρακτικής ( Code of Practice ) και συνηθέστερα στην Ελλάδα Κώδικες Δεοντολογίας.

Η δικηγορική μας εταιρία έχει βαθιά γνώση της νομοθεσίας που διέπει την διαφήμιση και εν γένει την προώθηση των φαρμάκων καθώς και της συμμόρφωσης της προώθησης αυτών με τους διάφορους κώδικες δεοντολογίας. Μάλιστα ο διαχειριστής εταίρος Στέφανος Οικονόμου είναι συγγραφέας του μοναδικού συγγράμματος στην Ελληνική βιβλιογραφία για την προώθηση των φαρμάκων. Το σύγγραμμα έχει τίτλο Προώθηση Φαρμάκων, Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση και Προγράμματα Compliance.

 

Ι. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

α. Ο κώδικας δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ο ΣΦΕΕ από το 1983 είναι μέλος της EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ).

Σήμερα ισχύει ο κώδικας δεοντολογίας για την προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση του ΣΦΕΕ τον Μάρτιο του 2017 και τέθηκε σε ισχύ από την 1/6/2017. Έκτοτε ο ΕΟΦ με διάφορες εγκυκλίους του έχει αλλάξει το τοπίο και ως εκ τούτου ο Κώδικας του ΣΦΕΕ χρήζει επικαιροποίησης ώστε να ανταποκρίνεται στο ισχύον καθεστώς.

Επίσης ο ΣΦΕΕ έχει υιοθετήσει και Κώδικα Δεοντολογίας για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών που ισχύει σήμερα όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 20/3/2015.

Β. Ο κώδικας του ΕΦΕΧ για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ως προς τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φαρμάκων ευρείας χρήσης ( εφεξής ΕΦΕΧ  ) που είναι μέλος της AESGP- Association of the European Self-Medication Industry) έχει θεσπίσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφήμισης των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων.

Γ. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας

Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας περιλαμβάνει και αυτός διατάξεις που έχουν να κάνουν εμμέσως με την προώθηση των φαρμάκων και τις σχέσεις των ιατρών με την φαρμακοβιομηχανία.

ΙΙ. ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

α. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕFPIA

Η EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), εκπροσωπεί τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας ως μέλη 36 Συνδέσμους Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. και 34 φαρμακευτικές εταιρείες.

β. O κώδικας της ΙFPMA

H IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations) αντιπροσωπεύει τις φαρμακευτικές εταιρίες και ενώσεις ανά τον κόσμο που βασίζονται στην έρευνα.

Η IFMPA εξέδωσε Κώδικα Δεοντολογίας για πρώτη φορά το 1981 και έκτοτε έχει τροποποιηθεί πολλές φορές.

Από 1/1/2019 ο κώδικας της IFMPA αυστηροποιήθηκε και απαγόρευσε τα δώρα στους επαγγελματίες υγείας όπως είχε ήδη κάνει η EFPIA και ο ΣΦΕΕ.

Γ. Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Την 13.5.1988 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με απόφασή του υιοθέτησε τα <<Ηθικά Κριτήρια για την προώθηση φαρμάκων. >>

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.