Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Η εμπορική αντιπροσωπεία είναι μία πολύ συνηθισμένη εμπορική σύμβαση με την οποία οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν μεγάλη εξοικείωση.

Με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ο αντιπροσωπευόμενος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό του αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη μέριμνα των υποθέσεών του δηλαδή την διαπραγμάτευση και την σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.

Οι δικηγόροι μας και κυρίως οι δικηγόροι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν επιμεληθεί την σύνταξη συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας σε πολλούς εμπορικούς τομείς και έχουν εκπροσωπήσει με επιτυχία εταιρίες σε σχετικές δικαστικές αντιπαραθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Από τις εμπορικές υποθέσεις της δικηγορικής μας εταιρίας αναφέρουμε πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας για πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που επιμεληθήκαμε για την εταιρία Wind.

Έχουμε ασχοληθεί επίσης με πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και αποκλειστικής διανομής για τρόφιμα ( όπως είδη μπισκοτοποιίας, φρυγανιές, κρουασάν, πουράκια, μακαρόνια κλπ ) με γνωστές εταιρίες και τους αντιπροσώπους τους.

Ένας άλλος τομέας συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουν ασχοληθεί οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και υπηρεσιών εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Έχουμε συντάξει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής για καταναλωτικά είδη σούπερ μάρκετ ( χαρτικά, είδη υγιεινής, καθαριστικά κλπ ), για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για φάρμακα και ιατρικές συσκευέςστυλό και είδη γραφήςποτά και αναψυκτικά και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πολλές από τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουμε ασχοληθεί αφορούν και το εξωτερικό και κυρίως συμβάσεις ελληνικών εταιριών που έχουν διορίσει εμπορικούς αντιπροσώπους σε άλλη χώρα ή συμβάσεις αλλοδαπών εταιριών που έχουν διορίσει ελληνικές εταιρίες ως εμπορικούς τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι μας στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στις εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν βασίζονται σε μία μεγάλη δικαστηριακή αλλά και συμβουλευτική εμπειρία εκπροσωπώντας τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όσο και μικρές ελληνικές εταιρίες. Οι γνώσεις μας και οι εμπειρίες των δικηγόρων μας δεν περιορίζονται στα ιδιαίτερα νομικά θέματα της εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά εκτείνονται και στις ιδιαιτερότητες των πάρα πολλών εμπορικών τομέων με τους οποίους έχουμε απασχοληθεί ως δικηγόροι.

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας διέπονται από το π.δ.219/1991 που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπορικών αντιπροσώπων.

Στην σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας  θα πρέπει ο αντιπρόσωπος να προσέξει ώστε να  κατοχυρώσει τα δικαιώματα τα οποία ο νόμος του παρέχει ώστε να αποτελούν και ενδoσυμβατική ευθύνη του αντιπροσωπεύομενου, πχ θα πρέπει να προσέξει ότι θα υπάρχει η ρήτρα αποκλειστικότητας ώστε να κατoχυρώσει  ότι θα είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ενώ επίσης ότι η σύμβαση θα έχει μια ικανοποιητική διάρκεια  η οποία θα του εξασφαλίζει την  δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του.

Φυσικά για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαλέξει με προσοχή τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει κατά τις διαπραγματεύσεις και την σύνταξη της σύμβασης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δικαίωμα αποζημίωσης πελατείας που ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες θα φροντίσουν ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντά σας και η σύμβαση που θα υπογράψετε να σας παρέχει κέρδος για πολλά έτη.

Απαραίτητη είναι η νομική υποστήριξη δικηγόρου στην περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης επικοινωνήστε έγκαιρα με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να λάβετε την απαραίτητη νομική υποστήριξη.

Παρόμοια με την σύμβαση αντιπροσωπείας είναι και η σύμβαση αποκλειστικής, βάσει της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικά για μία ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα εμπορεύματα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία στην συνέχεια ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο.

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, με τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, ο διανομέας συνήθως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του παραγωγού ως προς την εμφάνιση και ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων, να διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα συμφέροντα και τη φήμη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα για να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας με δικά του έξοδα κατάλληλη οργάνωση και υποδομή.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου μπορεί να σας ενημερώσει ότι ο αποκλειστικός διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, αντίθετα δηλαδή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο αλλά δεν αποκλείεται μία συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής διανομής να προσομοιάζει κατά περιεχόμενο με την σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία.

Σε περίπτωση που πρόκειται να υπογράψετε σύμβαση αποκλειστικής διανομής οι δικηγόροι μας θα φροντίσουν να προστατευθούν τα συμφέροντά σας και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά σας όπως πχ η ρήτρα αποκλειστικότητας που εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα να πουλάτε προϊόντα σε μια περιοχή αλλά και η δυνατότητα της καταγγελίας της σύμβασης  μόνο για σπουδαίο λόγο.

Απαιτείται λοιπόν κατά την σύναψη της σύμβασης αλλά και την λειτουργία αυτής ο διανομέας να έχει σοβαρή και συνεπή νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο δικηγόρο, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του καθώς η κατ΄ εξακολούθηση αδράνεια στην υποστήριξη αυτών μπορεί να αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της παραβίασής τους ήτοι σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης διανομής ή αποδυνάμωση δικαιώματος.

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις εμπορικών διανομέων είτε συμβουλευτικά είτε αναλαμβάνοντας τις υποθέσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων.

Είναι σημαντικό ότι στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εμπορικούς διανομείς εφόσον σημαίνει ότι στην λήξη της σύμβασης δικαιούνται αποζημίωση πελατείας από τον προμηθευτή τους. Ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις αποζημίωσης πελατείας από εμπορικούς διανομείς ή εμπορικούς αντιπροσώπους.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τεράστια ανάλογη εμπειρία μπορούν να αναλάβουν την άσκηση τέτοιων αγωγών αποζημίωσης κατά την λήξη των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής.