Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι εμπορικό Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση. Αποτελεί τη βιτρίνα μια επιχείρησης, καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά με σκοπό ο καταναλωτής να μπορεί να τα διακρίνει και να τα επιλέξει. Αποτελεί δέσμευση ποιότητας και προασπίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης που προβάλλει. Εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία, λογότυπο, απεικόνιση, αριθμός ή γράμμα, τραγούδι ή slogan καθώς ακόμη και το σχήμα ενός προϊόντος και οι δικηγόροι του γραφείου μας προτού το κατοχυρώσουν θα ελέγξουν αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του καθώς και μεταβίβασης ή παραχώρησης του.

Πολλοί επιλέγουν να προβούν μόνοι τους στην κατοχύρωση του σήματός του με αποτέλεσμα μετά από καιρό να βρίσκονται εκτεθειμένοι.

Γιατί χρειάζεται δικηγόρος για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος;

Είναι πολύ σημαντικό τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος να την αναλάβει ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει χειριστεί στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας φροντίζουν να μην υπάρχουν λόγοι κωλύματος της κατοχύρωσης του σήματος σας, όπως αν υπάρχει στέρηση διακριτού χαρακτήρα, αν είναι κοινόχρηστο, παραπλανητικό ή αν αντίκειται στη καλή πίστη όπως και άλλες περιπτώσεις απαραδέκτου, τις οποίες φροντίζουμε να αποφύγουμε για να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία.

Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται σε ετήσια βάση λόγω λαθών ή ελλείψεων στις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων !

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με σημαντικές υποθέσεις παραβίασης εμπορικών σημάτων και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χαρακτηριστική υπόθεση με εμπορικά σήματα που χειρίστηκε το γραφείο μας είναι υπόθεση προσβολής εμπορικού σήματος στην οποία γνωστός όμιλος καταστημάτων εστίασης είχε προβεί σε παράνομη κατάθεση του σήματος Zonar’s που ανήκε στον δικό μας πελάτη. Μετά από δικαστική αντιδικία στα Διοικητικά Δικαστήρια που έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας κερδίσαμε την υπόθεση και ο αντίδικος αναγκάστηκε να προβεί σε αλλαγή του ονόματος που χρησιμοποιούσε παράνομα σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην οδό Βουκουρεστίου.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Δικαστικές διαφορές σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων δημιουργημάτων που απολαμβάνουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, λογισμικό κλπ.
  • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks)
  • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων.
  • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
  • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων
  • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  • Εκπροσώπηση σε κάθε διοικητική και δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
  • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.
  • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης.
  • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος εντελώς αυθαίρετα χρησιμοποιεί ή με διαφόρους τρόπους προσβάλλει εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο εμπορικό σήμα που να ταυτίζεται ή να ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, προκειμένου ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει ένα εμπορικό σήμα και το χρησιμοποιεί παρανόμως. Ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος να αξιώσει την άρση της προσβολής και ταυτόχρονα την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς και σημαντικά ποσά αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα σημάτων, καθώς έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.